ภาษาอังกฤษ

sure

ภาษาไทย
แน่ใจ, มั่นใจ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sureตัวอย่างI am sure that he eats pork.คำแปลฉันแน่ใจว่าเขากินเนื้อหมู
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย