sure

คำแปล
แน่ใจ, มั่นใจ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
sure
แน่ใจ
มั่นใจ
that
ว่า
นั้น
นั่น
he
เขา
eats
กิน
รับประทาน
pork
เนื้อหมู
.
ฉันแน่ใจว่าเขากินเนื้อหมู
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
sure
แน่ใจ
มั่นใจ
.
ฉันแน่ใจ
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
are
อยู่
เป็น
sure
แน่ใจ
มั่นใจ
.
คุณแน่ใจ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย