ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

supported

คำแปล
She
เธอ
supported
สนับสนุน
her
ของเธอ
เธอ
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
.
เธอได้สนับสนุนพี่ชายของเธอ
She
เธอ
supported
สนับสนุน
her
ของเธอ
เธอ
father
พ่อ
.
เธอได้สนับสนุนคุณพ่อของเธอ
He
เขา
supported
สนับสนุน
his
ของเขา
children
ลูก
เด็ก
.
เขาได้สนับสนุนลูกๆของเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ support


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย