ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

support

คำแปล
สนับสนุน
We
พวกเรา
support
สนับสนุน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
women
ผู้หญิง
.
พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน
3 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
support
สนับสนุน
him
เขา
.
ฉันสนับสนุนเขา
4 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
support
สนับสนุน
women
ผู้หญิง
.
พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ support


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย