sunday

คำแปล
วันอาทิตย์
Is
เป็น
อยู่
คือ
today
วันนี้
Saturday
วันเสาร์
or
หรือ
Sunday
วันอาทิตย์
?
วันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
3 ความคิดเห็น
Is
เป็น
อยู่
คือ
today
วันนี้
Saturday
วันเสาร์
or
หรือ
Sunday
วันอาทิตย์
?
วันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
3 ความคิดเห็น
Tomorrow
วันพรุ่งนี้
is
เป็น
อยู่
คือ
Sunday
วันอาทิตย์
.
วันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์
4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย