ภาษาอังกฤษ

sunday

ภาษาไทย
วันอาทิตย์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sundayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNot Saturday, not Sunday, Fridayคำแปลไม่ใช่วันเสาร์ ไม่ใช่วันอาทิตย์ วันศุกร์
sundaysตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe play on Sundays.คำแปลพวกเราเล่นในวันอาทิตย์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย