ภาษาอังกฤษ

sun

ภาษาไทย
พระอาทิตย์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sunตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe see the sun.คำแปลพวกเรามองเห็นพระอาทิตย์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย