ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sun

คำแปล
พระอาทิตย์
We
พวกเรา
see
เห็น
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
sun
พระอาทิตย์
.
พวกเรามองเห็นพระอาทิตย์
Is
อยู่
คือ
เป็น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
sun
พระอาทิตย์
yellow
สีเหลือง
?
พระอาทิตย์สีเหลืองไหม
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
sun
พระอาทิตย์
.
ฉันมองเห็นพระอาทิตย์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย