ภาษาอังกฤษ

summer

ภาษาไทย
ฤดูร้อน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
summerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe shirt is for the summer.คำแปลเสื้อเชิ้ตตัวนี้สำหรับฤดูร้อน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย