summer

คำแปล
ฤดูร้อน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
summer
ฤดูร้อน
ฤดูร้อน
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
summer
ฤดูร้อน
ฤดูร้อน
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
shirt
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
for
สำหรับ
เป็นเวลา
เพื่อ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
summer
ฤดูร้อน
.
เสื้อเชิ้ตตัวนี้สำหรับฤดูร้อน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย