ภาษาอังกฤษ

suit

ภาษาไทย
สูท

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
suitตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have my suit.คำแปลฉันมีสูทของฉัน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย