sugar

คำแปล
น้ำตาล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
eats
รับประทาน
กิน
sugar
น้ำตาล
.
เด็กผู้ชายกินน้ำตาล
1 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
eat
รับประทาน
กิน
sugar
น้ำตาล
.
พวกเขากินน้ำตาล
1 ความคิดเห็น
The
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
has
มี
sugar
น้ำตาล
.
ผู้ชายมีน้ำตาล
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย