ภาษาอังกฤษ

sugar

ภาษาไทย
น้ำตาล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sugarตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl eats sugar.คำแปลเด็กผู้หญิงกินน้ำตาล

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย