ภาษาอังกฤษ

success

ภาษาไทย
ความสำเร็จ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
successตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe key to success is preparation.คำแปลกุญแจไปสู่ความสำเร็จคือการเตรียมพร้อม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย