ภาษาอังกฤษ

subject

ภาษาไทย
เรื่อง, วิชา, หัวข้อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
subjectตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo not change the subject.คำแปลอย่าเปลี่ยนเรื่อง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย