ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

studies

คำแปล
He
เขา
studies
เรียน
ten
สิบ
hours
ชั่วโมง
a
หนึ่ง
day
วัน
.
เขาเรียนหนังสือวันละสิบชั่วโมง
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
studies
เรียน
many
หลาย
books
หนังสือ
.
พี่สาวฉันเรียนหนังสือหลายเล่ม
She
เธอ
studies
เรียน
ten
สิบ
months
เดือน
a
หนึ่ง
year
ปี
.
เธอเรียนหนังสือปีละสิบเดือน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ study


PersonPresentPast
Istudystudied
he/she/itstudiesstudied
you/we/theystudystudied

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย