ภาษาอังกฤษ

student

ภาษาไทย
นักเรียน (คำนามเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
studentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy brother is a student.คำแปลพี่ชายของฉันคือนักเรียนคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย