ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

strong

คำแปล
เข้มแข็ง, แข็งแรง
Are
อยู่
เป็น
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
strong
แข็งแรง
เข้มแข็ง
?
คุณแข็งแรงมั้ย
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
is
เป็น
อยู่
คือ
strong
แข็งแรง
เข้มแข็ง
.
ผู้หญิงคนนี้แข็งแรง
Which
ไหน
horse
ม้า
is
เป็น
อยู่
คือ
strong
แข็งแรง
เข้มแข็ง
?
ม้าตัวไหนแข็งแรง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย