ภาษาอังกฤษ

strike

ภาษาไทย
การหยุดงานประท้วง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
strikeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe strike happened with no violence.คำแปลการหยุดงานประท้วงนี้ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีความรุนแรง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย