ภาษาอังกฤษ

strength

ภาษาไทย
แรง, กำลัง, จุดแข็ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
strengthตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat is not my strength.คำแปลนั่นไม่ได้เป็นจุดแข็งของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย