street

คำแปล
ถนน
He
เขา
goes
ไป
to
ถึง
สู่
a
หนึ่ง
street
ถนน
.
พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว
9 ความคิดเห็น
He
เขา
goes
ไป
to
ถึง
สู่
a
หนึ่ง
street
ถนน
.
พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว
9 ความคิดเห็น
He
เขา
goes
ไป
to
ถึง
สู่
a
หนึ่ง
street
ถนน
.
พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว
9 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย