ภาษาอังกฤษ

street

ภาษาไทย
ถนน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
streetตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe goes to a street.คำแปลพวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย