strawberry

คำแปล
สตรอเบอร์รี่
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
eat
รับประทาน
กิน
a
หนึ่ง
strawberry
สตรอเบอร์รี่
.
พวกเขากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
eats
รับประทาน
กิน
a
หนึ่ง
strawberry
สตรอเบอร์รี่
.
เด็กผู้ชายกินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง
We
พวกเรา
eat
รับประทาน
กิน
a
หนึ่ง
strawberry
สตรอเบอร์รี่
.
พวกเรากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย