ภาษาอังกฤษ

story

ภาษาไทย
เรื่องราว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
storyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey would have written that story.คำแปลพวกเขาคงจะเขียนเรื่องนั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย