ภาษาอังกฤษ

stories

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
storyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey would have written that story.คำแปลพวกเขาคงจะเขยนเรื่องนั้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย