ภาษาอังกฤษ

stopped

ภาษาไทย
ได้หยุด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
stopตัวอย่างI stop her.คำแปลฉันหยุดเธอ
stoppedตัวอย่างThe captain stopped the ship.คำแปลกัปตันคนนี้ได้หยุดเรือลำนี้
stoppedตัวอย่างOur train has stopped three times already.คำแปลรถไฟของพวกเราได้หยุดสามครั้งแล้ว
stopตัวอย่างI have to stop the car.คำแปลฉันต้องหยุดรถคันนี้
stopตัวอย่างThere is a bus stop in front of the hotel.คำแปลมีป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งอยู่ข้างหน้าโรงแรมนี้

การเชื่อมstop

PersonPresentPast
Istopstopped
he/she/itstopsstopped
you/we/theystopstopped
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย