ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stop

คำแปล
หยุด
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
stop
หยุด
her
เธอ
ของเธอ
.
ฉันหยุดเธอ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
stop
หยุด
him
เขา
.
ฉันหยุดเขา
Please
กรุณา
stop
หยุด
!
กรุณาหยุด!
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย