ภาษาอังกฤษ

stone

ภาษาไทย
หิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
stoneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe stone is on the paper.คำแปลหินอยู่บนกระดาษ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย