ภาษาอังกฤษ

step

ภาษาไทย
ระดับ, ขั้นตอน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
stepตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is an important step.คำแปลนี่คือขั้นตอนที่สำคัญ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย