ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stay

คำแปล
อยู่
We
พวกเรา
will
จะ
stay
อยู่
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
พวกเราจะอยู่กับคุณ
1 ความคิดเห็น
Who
ใคร
will
จะ
stay
อยู่
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
me
ผม
ฉัน
until
จน
จนกระทั่ง
จนถึง
tomorrow
วันพรุ่งนี้
?
ใครจะอยู่กับฉันจนวันพรุ่งนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
horse
ม้า
will
จะ
stay
อยู่
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bear
หมี (คำเอกพจน์)
.
ม้าตัวนี้จะอยู่กับหมีตัวนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ stay


PersonPresentPast
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย