ภาษาอังกฤษ

station

ภาษาไทย
สถานี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
stationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe station is behind my house.คำแปลสถานีอยู่ข้างหลังบ้านของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย