Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

starts

คำแปล

June
starts
tomorrow
.

เดือนมิถุนายนเริ่มวันพรุ่งนี้

May
starts
tomorrow
.

เดือนพฤษภาคมเริ่มวันพรุ่งนี้

She
starts
tomorrow
.

เธอเริ่มวันพรุ่งนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ start

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง