ภาษาอังกฤษ

starting

ภาษาไทย
การเริ่ม, การเริ่มต้น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
startsตัวอย่างJune starts tomorrow.คำแปลเดือนมิถุนายนเริ่มวันพรุ่งนี้
startedตัวอย่างThe party started yesterday.คำแปลงานเลี้ยงงานนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้
startingตัวอย่างI do not like starting the day with coffee.คำแปลฉันไม่ชอบการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟ
startตัวอย่างI am going to start tomorrow.คำแปลฉันจะเริ่มวันพรุ่งนี้
startตัวอย่างEverything is ready for the start.คำแปลทุกอย่างพร้อมสําหรับการเริ่มต้น

การเชื่อมstart

PersonPresentPast
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย