ภาษาอังกฤษ

star

ภาษาไทย
ดาว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
starตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe star is red.คำแปลดวงดาวนี้เป็นสีแดง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย