ภาษาอังกฤษ

stamp

ภาษาไทย
แสตมป์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
stampsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI need to buy stamps.คำแปลฉันต้องการซื้อแสตมป์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย