ภาษาอังกฤษ

stage

ภาษาไทย
ขั้นตอน, เวที

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
stageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl is on stage.คำแปลเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่บนเวที
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย