ภาษาอังกฤษ

staff

ภาษาไทย
พนักงาน (คำนามเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
staffตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe staff reads the newspaper.คำแปลพนักงานอ่านหนังสือพิมพ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย