ภาษาอังกฤษ

square

ภาษาไทย
สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ลานกว้าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
squareตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างSaturday we find a restaurant in the square.คำแปลเราเจอร้านอาหารที่จตุรัสเมื่อวันเสาร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย