ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

square

คำแปล
สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ลานกว้าง
Saturday
วันเสาร์
we
พวกเรา
find
หา
a
หนึ่ง
restaurant
ร้านอาหาร
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
square
ลานกว้าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
.
เราเจอร้านอาหารที่จตุรัสเมื่อวันเสาร์
We
พวกเรา
live
อาศัย
อยู่
by
โดย
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
square
ลานกว้าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
.
พวกเราอาศัยอยู่แถวลานกว้าง
We
พวกเรา
walk
เดิน
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
square
ลานกว้าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
.
พวกเราเดินในลานกว้างนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย