ภาษาอังกฤษ

sport

ภาษาไทย
กีฬา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sportตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis sport is very popular.คำแปลกีฬานี้เป็นที่นิยมมาก
sportsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI do not like sports.คำแปลฉันไม่ชอบกีฬา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย