ภาษาอังกฤษ

spoons

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
spoonตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe boy has a spoon.คำแปลเดกผู้ชายมอนคนหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย