ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

spoons

คำแปล
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย