ภาษาอังกฤษ

spoon

ภาษาไทย
ช้อน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
spoonตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe boy has a spoon.คำแปลเด็กผู้ชายมีช้อนคันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย