ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

spoken

คำแปล
ได้คุย, ได้พูด, ได้พูดคุย
การผันคำกริยาของspeak
We
พวกเรา
had
มี
spoken
ได้คุย
ได้พูดคุย
ได้พูด
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
telephone
โทรศัพท์
.
พวกได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์
5 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
have
มี
never
ไม่เคย
ไม่เป็นอันขาด
spoken
ได้คุย
ได้พูดคุย
ได้พูด
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
work
งาน
ทำงาน
.
พวกเราไม่เคยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงาน
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
never
ไม่เคย
ไม่เป็นอันขาด
spoken
ได้พูดคุย
ได้คุย
ได้พูด
with
ด้วย
กับ
ติดต่อกับ
my
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
.
คุณไม่เคยได้พูดคุยกับพี่สาวของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ speak


PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย