Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

spoke

คำแปล
I
spoke
with
my
friend
on
Friday
.
ผมได้พูดกับเพื่อนของผมเมื่อวันศุกร์
We
spoke
with
him
last
night
.
พวกเราได้พูดกับเขาเมื่อคืนนี้
We
spoke
last
night
.
พวกเราได้พูดกันเมื่อคืนนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ speak


PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย