ภาษาอังกฤษ

spoke

ภาษาไทย
ได้พูด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
speaksตัวอย่างThe girl speaks English.คำแปลเด็กผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษ
speakตัวอย่างYes, I speak English.คำแปลใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ
spokeตัวอย่างI spoke with my friend on Friday.คำแปลผมได้พูดกับเพื่อนของผมเมื่อวันศุกร์
spokenตัวอย่างWe have never spoken about work.คำแปลพวกเราไม่เคยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงาน
speakingตัวอย่างShe thinks that speaking is like a competition.คำแปลเธอคิดว่าการพูดเป็นเหมือนการแข่งขัน
speakตัวอย่างThey did not speak English.คำแปลพวกเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ

การเชื่อมspeak

PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย