spider

คำแปล
แมงมุม (คำเอกพจน์)
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
have
มี
a
หนึ่ง
spider
แมงมุม (คำเอกพจน์)
.
ฉันมีแมงมุมตัวหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
A
หนึ่ง
spider
แมงมุม (คำเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
animal
สัตว์ (คำเอกพจน์)
.
แมงมุมเป็นสัตว์
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
spider
แมงมุม (คำเอกพจน์)
eats
กิน
รับประทาน
bread
ขนมปัง
.
แมงมุมกินขนมปัง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย