ภาษาอังกฤษ

spider

ภาษาไทย
แมงมุม (คำเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
spiderตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a spider.คำแปลฉันมีแมงมุมตัวหนึ่ง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย