ภาษาอังกฤษ

spend

ภาษาไทย
ใช้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
spendตัวอย่างWe spend time with our family.คำแปลพวกเราใช้เวลากับครอบครัวของพวกเรา

การเชื่อมspend

PersonPresentPast
Ispendspent
he/she/itspendsspent
you/we/theyspendspent
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย