speed

คำแปล
ความเร็ว
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
new
ใหม่
speed
ความเร็ว
?
ความเร็วใหม่คืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
new
ใหม่
speed
ความเร็ว
?
ความเร็วใหม่คืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
new
ใหม่
speed
ความเร็ว
?
ความเร็วใหม่คืออะไร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย