ภาษาอังกฤษ

speed

ภาษาไทย
ความเร็ว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
speedตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is the new speed?คำแปลความเร็วใหม่คืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย