ภาษาอังกฤษ

speech

ภาษาไทย
การปราศรัย, ปราศรัย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
speechตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat candidate gave a speech last Monday.คำแปลผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย