ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speech

คำแปล
การปราศรัย, ปราศรัย
That
นั้น
ว่า
นั่น
candidate
ผู้สมัคร
gave
ให้
a
หนึ่ง
speech
ปราศรัย
การปราศรัย
last
สุดท้าย
Monday
วันจันทร์
.
ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
truth
ความจริง
is
เป็น
อยู่
คือ
that
นั้น
นั่น
ว่า
journalists
นักข่าว
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
freedom
เสรีภาพ
of
ของ
speech
การปราศรัย
ปราศรัย
.
ความจริงคือนักข่าวไม่ได้มีเสรีภาพในการพูด
Free
ฟรี
speech
การปราศรัย
ปราศรัย
เสรีภาพในการพูด
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย