ภาษาอังกฤษ

special

ภาษาไทย
พิเศษ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
specialตัวอย่างIt is a special animal.คำแปลมันคือสัตว์พิเศษตัวหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย