ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speaks

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
speaks
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
คนอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
.
เด็กผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษ
6 ความคิดเห็น
He
เขา
speaks
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
คนอังกฤษ
.
เขาพูดภาษาอังกฤษ
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
speaks
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
คนอังกฤษ
.
เธอพูดภาษาอังกฤษ
5 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ speak


PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย