ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speaking

คำแปล
กำลังพูด, การพูด
การผันคำกริยาของspeak
She
เธอ
thinks
คิด
นึก
that
ว่า
นั่น
นั้น
speaking
การพูด
กำลังพูด
is
เป็น
อยู่
คือ
like
เหมือน
ชอบ
a
หนึ่ง
competition
การแข่งขัน
การประกวด
.
เธอคิดว่าการพูดเป็นเหมือนการแข่งขัน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
speaking
การพูด
กำลังพูด
to
ถึง
สู่
her
ของเธอ
เธอ
mother
แม่
.
ฉันชอบการพูดกับคุณแม่ของเธอ
He
เขา
is
อยู่
คือ
เป็น
speaking
กำลังพูด
การพูด
French
ภาษาฝรั่งเศส
คนฝรั่งเศส
.
เขากำลังพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ speak


PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย