ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speak

คำแปล
พูด
Yes
ใช่
,
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
speak
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
คนอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
.
ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ
3 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
speak
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
คนอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
.
ฉันพูดภาษาอังกฤษ
3 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
speak
พูด
.
ฉันพูด
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ speak


PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย