ภาษาอังกฤษ

spanish

ภาษาไทย
คนสเปน, ภาษาสเปน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
spanishตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe speaks English, Spanish and Portuguese.คำแปลเธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย