ภาษาอังกฤษ

space

ภาษาไทย
อวกาศ, ที่ว่าง, ช่องว่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
spaceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need more space.คำแปลฉันต้องการที่ว่างมากขึ้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย